Podatkiem akcyzowym państwo obejmuje towary luksusowe lub kluczowe dla kształtowania gospodarki finansowej kraju. W Polsce akcyzą objęte są następujące towary: alkohole, wyroby tytoniowe, wyroby energetyczne (paliwa, węgiel), samochody (nie tylko osobowe).

Osoby fizyczne zakupując: alkohole, wyroby tytoniowe, wyroby energetyczne (paliwa, węgiel), samochody nowe, zazwyczaj nie muszą martwić się o zapłatę podatku akcyzowego ponieważ robią to za nich firmy, które zajmują się wprowadzeniem tych towarów na rynek. Do rzadkich przypadków, kiedy osoba fizyczna musi się zgłosić w celu zapłacenia akcyzy należy nieprawidłowe użycie towarów akcyzowych lub brak wymaganych dokumentów do uzyskania zwolnienia z podatku akcyzowego (np. gdy kontrola policyjna paliwa użytego w zbiorniku samochodu wykaże że zamiast oleju napędowego jeździmy na oleju opałowym). W takim przypadku, aby otrzymać odpłatnie przygotowaną deklarację akcyzową prosimy przesłać dokumenty potwierdzające czas oraz ilość zużycia wyrobu akcyzowego wraz z telefonem kontaktowym lub adresem e-mail.

Najobszerniej zajmiemy się akcyzą za samochody używane ponieważ jest to najczęściej zgłaszany towar przez osoby fizyczne. Osoby zainteresowane odpłatnym otrzymaniem wypełnionej deklaracji akcyzowej wraz z dowodami wpłaty akcyzy, prosimy o przesłanie scanów dokumentów wraz z telefonem kontaktowym lub adresem e-mail na nasz adres mailowy. W przypadku samochodów wystarczy przesłać dowód zakupu samochodu (faktura, umowa, potwierdzenie z aukcji) oraz dowód rejestracyjny lub wypełnić  formularz AKC-U.

Wszystkim zainteresowanym samodzielnym przygotowaniem deklaracji akcyzowych na samochód używany polecam poniższą lekturę.

see here
visit page

Deklarację akcyzową AKC-U należy złożyć w Urzędzie Celnym przynależnym ze względu na adres zameldowania w terminie 14 dni od przekroczenia importowanym  autem granicy polskiej. wykaz terytorialny urzędów celnych  Do deklaracji należy załączyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłacie podatku akcyzowego (każdy Urząd Celny ustanawia własny wzór wniosku). Akcyzie podlegają samochody zgodne z załączonym opisem. Osoba która zgłosi się do Urzędu Celnego po upływie terminu zastanie ukarana mandatem.

Osoby, które zapłaciły akcyzę za samochód, a następnie sprzedały go poza granicę kraju mogą złożyć wniosek o zwrot akcyzy. Sprzedaż taką należy udokumentować np. kopia odprawy celnej potwierdzającej wywóz auta lub kopia zagranicznego dowodu rejestracyjnego.

Zwolnienie z podatku akcyzowego od samochodu można uzyskać z tytułu „przesiedlenia mienia” czyli przeniesienia swojego majątku z terenu innego państwa na teren Polski. Warunkiem uzyskania zwolnienia z akcyzy jest przyjazd do kraju na stałe oraz posiadanie samochodu minimum pół roku. Po uzyskaniu zwolnienia auta nie można zbyć przez co najmniej rok.